Information och föreningsstämmor

Föreningsstämmor

Vår första föreningsstämma för Finnekumla Fiber hölls 2013 där en första projekteringsplan presenteras av styrelsen och Satellithuset. Vi har sedan dess byggt vårt fibernät, ansökt om bidrag hos Länsstyrelsen, fått beviljat bidrag. Idag är den främsta uppgiften, förutom att verka för oss medlemmar, att förvalta nätet på bästa sätt.

Kallelser, stämmor, protokoll

Kallelse och Dagordning – föreningsstämma 2016
Årstämmopresentation 2016-06-19
Årsberättelse 2015
F -20130317 antagna stadgar
F_Protokoll-1
Kallelse-och-Dagordning-extra-stämma-2015
Finnekumla-fiberförening-stämma-28-juni-2015
F_Kallelse-och-Dagordning-föreningsstämma-2014
Finnekumla-fiberförening-extra-stämma-3-febr-2014
F_Dagordning föreningsstämma 2013
Dagordning 3 febr 2013