Om föreningen

Finnekumla Fiber Ekonomisk Förening

Vi driver ett och äger ett öppet fibernätverk och Vi söker fler tjänsteleverantörer som är intresserade av att leverera sina produkter i vårt fibernät. Idag erbjuder vi två tjänsteleverantörer, Satellithuset i Limmared och Z-Market.

Fiberföreningen startade 2013 och vi fick över 100 intresseanmälningar av de 137 som finns i området. Vår första föreningsstämma för Finnekumla Fiber hölls 2013 där en första projekteringsplan presenteras av styrelsen och Satellithuset. Vi har sedan dess byggt vårt fibernät, ansökt om bidrag hos Länsstyrelsen, fått beviljat bidrag. Idag är den främsta uppgiften, förutom att verka för oss medlemmar, att förvalta nätet på bästa sätt.