Välkommen fiber!

Välkommen till Finnekumla Fiberförenings hemsida.

Föreningen bildades 2013 och vi fick över 100 intresseanmälningar av de 137 fastigheterna som finns i området. Arbetet fortsatte med kontakt med Länsstyrelsen för bidragsansökan, framtagande av projekteringsplan samt att skriva olika typer av avtal. Sedan 2015 har vi vårt egna fibernät.